Školní družina

Dokumenty ke stažení či prostudování:

Vážení rodiče,


na 32. schůzi rady města, konané dne 14. 5. 2024, bylo stanoveno zvýšení úplaty za zájmové vzdělávání dítěte ve školních družinách při Základní škole Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace, s platností od 1. 9. 2024.

Školné za 1 měsíc se zvyšuje na 250,-Kč. Nezapomeňte, že termín úhrady školného za družinu je splatný do 25. 8. 2024, zkontrolujte si své účty, zda jste příslušnou částku zaslali na účet ŠD  č. ú. 000019-1683830349/0800

VS: (variabilní symbol) uvádějte jméno a příjmení dítěte, třída. Pokud vám toto nelze, napište to do zprávy pro příjemce.

Děti jsou přijímány do ŠD nejen na základě odevzdaného zápisního lístku na  daný šk. rok, ale především na základě řádně uhrazeného školného v určeném termínu.

Upozornění pro rodiče družinových dětí

vedoucí ŠD  S.Valová

Pondělí - FLÉTNIČKA

15:00 - 16:00 hod

Pondělí - SPORTOVNÍ HRY

15:00 - 16:00 hod.

Středa - ŠIKOVNÉ RUCE

15:00 - 16:00 hod.

Čtvrtek ZÁBAVNÉ KRESLENÍ

15:00 - 16:00 hod.

KROUŽKY VE ŠD - školní rok 2023/2024

 Čipy & čipový systém  (Veškeré informace k vyzvedávání dětí a systému BELLHOP - zde...)

Všechny vaše otázky ohledně čipů (objednání, deaktivaci, přečipování atd. ) zodpoví vedoucí ŠD Silvie Valová

Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol.  K vyzvednutí dítěte je potřeba čip. Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a následně vám vychovatelka dítě pošle. 


                            SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT

                      INFORMACE K TERMINÁLU

            MÍSTO, KDE SE ODDĚLENÍ NACHÁZÍ SE VÁM ZOBRAZÍ PO PŘILOŽENÍ ČIPU

      JSOU ULOŽENY TYTO MOŽNOSTI:

V DRUŽINĚ     Jedná se o běžný stav, kdy se nacházíme ve škole (v oddělení) a je možné děti běžně vyzvedávat 11:30 – 13:10  a  14:20 – 16:00

OBĚD VYČKEJTE     Jedná se hlavně o dny, kdy jde na oběd více oddělení najednou a může se stát, že v čase, na který jste zvyklí, ještě nebudeme po obědě, tehdy se Vám zobrazí tato informace a žádáme Vás tímto o strpení, než budou děti po obědě. V systému se nám dítě  nezobrazí, proto pokus po nějaké chvíli zopakujte, dítě odešleme ihned po jídle.

POBYT VENKU   Jedná se o dobu mezi 13:10 – 14:20 hod., v této době dle družinového vnitřního řádu vyzvedávat nelze, a proto se nám Vaše přiložení čipu  v systému nezobrazí a žádáme Vás o nové přiložení v platné době od 14:20 hod.

AKCE TĚLOCVICNA  Jedná se většinou o celo družinové akce, které probíhají v tělocvičně a většinou nebývají rodičům přístupné, jde hl.  o karneval, taneční zábavu apod., v tomto případě se nám informace z čipu v systému nezobrazuje a dítě není   možné si vyzvednout. V tomto případě Vás prosíme o nové přiložení v době po skončení akce (vždy bude vyvěšena informace o časech kdy akce probíhá).

VÝLET     Informace se zobrazí, pakli-že je dítě se svým oddělením na nějakém výletě mimo školu. V tomto případě se nám informace o přiložení čipu v systému nezobrazuje a dítě není možné si vyzvednout. Prosíme Vás, i v tomto případě, o nové  přiložení v době po skončení výletu (vždy bude vyvěšena informace o čase kdy výlet probíhá a předpokládaném návratu).