DRAVCI

Ve středu 16. 10. 2019 jsme dětem školní družiny zpříjemnili odpoledne a společně shlédli přehlídku dravých ptáků. Program se konal na školním hřišti ZŠ Podlesí. Děti s obdivem sledovaly nelehkou práci cvičitelů, kteří předvedli ukázky a výcvik dravých ptáků. Mohli jsme vidět poštolky, kondora, výra velkého a mnohé další. Dravci reagovali na povely ornitologů a ti vtipně komentovali chování těchto ptáků v přírodě a odpovídali na všetečné dotazy malých dětí. Teplé podzimní počasí nám přírodovědnou vycházku s obohacením o množství nových informací jen příjemně doplnilo.

Po návratu do školy děti malovaly dravce, kteří na povel svého krotitele uměli roztáhnout křídla. Rozpětí křídel těchto ptáků je velké a tak tento úkaz vytváří respekt nejen v přírodě, ale i u dětských obdivovatelů.