Základní informace

Informace pro šk. rok 2020/2021

  • Provoz školní družiny (ŠD) je zajištěn denně.

  • Školní družina začíná po skončení vyučování a končí v 16:00 hodin.

  • Ranní družina je od 6:00 hodin do 7:30 hodin.

  • Ke spojování oddělení ŠD dochází po 14:45 hod., kdy je ve ŠD méně žáků.

  • První a poslední den ve školním roce je ŠD z organizačních důvodů uzavřena. (viz. Vnitřní Řád školní družiny - vnitřní režim, bod d.)

  • Provoz školní družiny je tedy zahájen až druhý den školní docházky, což je úterý 2. 9. 2020

Upozorňujeme rodiče na zákaz používání mobilních telefonů ve školní družině ( viz. Vnitřní Řád školní družiny bod 1.). Vychovatelka nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu. Používání mobilů mimo jiné narušuje plánovanou činnost jednotlivých oddělení. Ve školní družině je dostatek interaktivních her pro zájmovou činnost, není důvod, aby děti hrály na mobilech hry. Za účelem kontaktování rodičů a pro sdělení informací slouží družinový mobilní telefon.

  • Kroužky budou na škole zahájeny v průběhu měsíce září, veškeré informace vám poskytnou vedoucí kroužků.

  • Informace ohledně plánových akcí ve ŠD

Jednou měsíčně v úterý - budeme jezdit s vybranými dětmi ŠD (omezená kapacita) na plavecký bazén Delfínek v Havířově, který se nachází ve sportovní hale Slávie. Odjezd autobusu ve 13:45 od školy návrat 15:30. Autobus i vstup je hrazen z prostředků ŠD.

Termíny plavání. I. pololetí: ............................................

II. pololetí: ............................................

1x za měsíc ve čtvrtek návštěva promítacího sálu restaurace Horakůvka. Začátek představení mezi 13:00-13.15, předpokládaný konec mezi 15:00 -15:15 - dle délky vybraného filmu. Cena představení 20,- Kč na osobu. Děti si můžete vyzvedávat na Horakůvce nebo mohou odcházet samy - na základě písemného prohlášení s podpisem rodičů.

Termíny filmových představení: I. pololetí: 17/9, 15/10, 19/11, 17/12, 14/1

II. pololetí: 11/2, 11/3, 15/4, 13/5, 17/6

  • O veškerých akcích plánovaných ŠD budete včas informování prostřednictvím vychovatelek jednotlivých oddělení a webových info stránek školní družiny.

  • Z pravidelné docházky do školní družiny lze omlouvat přihlášené děti pouze písemně, nejlépe den předem, emailem prostřednictvím školní pošty přes Komens, v krajním případě telefonicky - SMS zprávou pro případné prokázání.

vedoucí ŠD S.Valová